Nyhedsbrev Oktober 2023   

10. oktober 2023

Generalforsamling.

 

 

Andelshavere tilknyttet kraftvarmeværket indkaldes hermed til generalforsamling på Hvidsten Kro

 

Dato: Torsdag den 26. oktober

Tidspunkt: kl. 19.00

 

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
  5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
  6. Indkomne forslag fra andelshaverne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

 

På valg er flg. bestyrelsesmedlemmer:

 

Jens Laursen, Gassum

Harry Jensen, Hvidsten

Tom Svendsen, Gassum

 

 

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 

Suppleanter på valg:

 

Søren Paetch, Hvidsten

Preben Olesen, Gassum

 

 

  1. Eventuelt

 

 

 

Evt. forslag fra andelshavere som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 16. oktober.

 

Forslag indleveres skriftligt til kraftvarmeværket i papirformat eller sendes på mail til: ghkvarme@mail.dk

 

 

Dette nyhedsbrev vil også være tilgængeligt på vores hjemmeside www.ghk-varme.dk

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk A.m.b.A.

//