Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk

Halm - og gasfyret værk beliggende nord for

Administration og kundeafregning er pr. 27.03.2017 overgået til Revisionsfirmaet Kvist & Jensen, Hadsund.

De kan kontaktes på tlf. 98 58 16 22