Om os

Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk A.m.b.A. er placeret mellem Gassum og Hvidsten. Det består af et kraftvarmeværk og et halmvarmeværk

Det naturgasfyrede kraftvarmeværk blev idriftsat i efteråret 1994 som et barmarksprojekt.

Produktionsanlægget på kraftvarmeværket består af 2 stk. turboladede 16-cylindrede Jenbacher gasmotorer type 316 samt 1 stk. Danstoker gaskedel med Weishapt brænder.

I 2013 er der etableret et Lin-Ka halmvarmeværk syd for kraftvarmeværket med 1 kedel. De 2 værker samt vejarealer m.m. dækker et areal på ca. 6600 m2.

Halmvarmeværket er forsynet med dobbelt halmbane og opriver.

Årsforbruget er ca. 1800 ton halm.

Til varmespidslast i den koldeste tid på året samt til el-regulerkraft efter behov anvendes naturgas.

Den samlede elproduktionskapacitet er 1,32 MW. På røggassiden er 2 stk. lavtemperaturvekslere eftermonteret for at opnå maksimal udnyttelse af varmeproduktionen fra motorerne.

Den samlede varmeproduktionskapacitet er 4,5 MW, fordelt med 2 MW på motorerne/lavtemperaturvekslerne,  1,5 MW på gaskedlen samt 1 MW på halmkedlen.

Varmeproduktionen lagres i 2 stk. seriekoblede akkumuleringstanke med en samlet kapacitet på 408 m3.

På kraftvarmeanlægget er den gennemsnitlige varmevirkningsgrad ca. 61%, den gennemsnitlige elvirkningsgrad er ca. 36%, hvilket giver en samlet virkningsgrad på ca. 97%.

Gaskedlens virkningsgrad er ca. 93 %.

Halmkedlens virkningsgrad er ca. 90%. 

Det samlede produktionsanlæg forsyner knap 200 andelshavere i Gassum og Hvidsten med fjernvarme.

Driftledelse varetages af Allan Østergård Pedersen.

Regnskabsføring og forbrugerafregning varetages af Kvist & Jensen, Hadsund. 

//