Administration.

Administration fortages af Kvist og Jensen.   

Sprøgsmål ang. Faktura, Aconto, flytninger mm.                           

Kontakt Revisor Lene Smidt       

Telefon: 42148130        ls@kvistjensen.dk

//