Medarbejdere

Kraftvarmeværk samt halmvarmeanlæg passes af Allan Østergård Pedersen

Administration Kvist & Jensen, Hadsund, tlf. 98 58 16 22

Driftledelse Allan Østergård Pedersen, tlf. 51 93 47 16

//