Medarbejdere

Kraftvarmeværk samt halmvarmeanlæg passes af Niels Jørgen Christensen

Administration Kvist & Jensen, Hadsund, tlf. 98 58 16 22

Driftledelse Niels Jørgen Christensen, tlf. 51 93 47 16