Nyhedsbrev oktober 2018

9. november 2018

 

Nyhedsbrev Oktober 2018                                                          


Generalforsamling.

 

 

Andelshavere tilknyttet kraftvarmeværket indkaldes hermed til generalforsamling på Hvidsten Kro

 

Dato: Torsdag den 25. oktober

Tidspunkt: kl. 19.00

 

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
  5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
  6. Indkomne forslag fra andelshaverne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

 

På valg er flg. bestyrelsesmedlemmer:

 

Erik Toelberg, Hvidsten

Knud Nielsen, Gassum (ønsker ikke genvalg)

Heine Bertelsen, Hvidsten

Knud Dinesen, Hvidsten

 

 

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 

Suppleanter på valg:

 

Søren Paetch, Hvidsten

Tommy Mikkelsen, Gassum

 

 

  1. Eventuelt

 

 

 

Evt. forslag fra andelshavere som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 15 oktober.

Forslag indleveres skriftligt til kraftvarmeværket i papirformat eller sendes på mail til: ghkvarme@mail.dk

 

 

Nyhedsbrevet vil også være tilgængeligt på vores hjemmeside www.ghk-varme.dk

 

 

Vi opfordrer så mange som muligt til at møde op og få information om vores fælles kraftvarmeværk som står overfor væsentlige udfordringer, som vil få konsekvenser for vores varmepris.

  

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk A.m.b.A.