Nyhedsbrev Januar 2020

5. januar 2020

Nyhedsbrev Januar 2020    
    
Fremtidige varmepriser 
  
Varmeprisen hæves pr. 01 februar 2020.
For standardhuset på 140 m2 med et forbrug på 18,1 MWh vil varmeprisen med de
nye satser være ca. 17.200 kr. inkl. moms.
Når de endelige satser for hhv. abonnement, m2 samt MWh er tilgængelige udsender
vi nyt nyhedsbrev.
Pr. 01 juli 2020 (første acontoopkrævning 01. august) vil prisen stige yderligere til et
niveau på mellem 18.200 kr. og 19.000 kr.
Blandt andet nye halmkontrakter vil være udslagsgivende for den endelige pris, som
vi melder ud omkring 01. Juni.
Prisstigningerne giver sikkert grundlag for en smule bekymring, og muligvis også et
behov for yderligere information. I så fald er man meget velkommen til at sende en
mail til kraftvarmeværket eller ringe til formanden.
ghkvarme@mail.dk
Tlf. 21213413 (Tom Svendsen)

Venlig hilsen og godt nytår
Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk
www.ghk-varme.dk