Nyhedsbrev december 2018

5. december 2018

Nyhedsbrev december 2018


Fremtidige varmepriser
Varmeprisen hæves pr. 01 januar 2019. Væsentligste årsag er at Grundbeløbs-støtteordningen for kraftvarmeværker udløber 31 december i år.
Abonnementsbetaling pr. måler: 4.750,00 kr.
0-100 m2: 37,5 kr. pr. m2
101-200 m2: 26,25 kr. pr. m2
201 – 5000 m2: 15,00 kr. pr. m2
MWh pris: 418,75 kr.
Priserne er inkl. moms. Kan også findes på vores hjemmeside
www.ghk-varme.dk/økonomi/priser
Både de gamle og nye priser findes her.
For standardhuset på 140 m2 med et forbrug på 18,1 MWh vil varmeprisen med de nye satser være 17.129 kr. inkl. moms.
Pr. 01 juli 2019 vil prisen stige yderligere til et niveau på mellem 18.000 kr. og 19.000 kr. med de forudsætninger vi kender i dag.
Prisstigningerne giver sikkert nogle grundlag for en smule bekymring, og muligvis også et behov for yderligere information. I så fald er man velkommen til at sende en mail til kraftvarmeværket eller ringe til formanden.
ghkvarme@mail.dk
Tlf. 21213413
Venlig hilsen fra
Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk